Prawo pracy

Zaledwie kilka lat temu, ochrona zatrudnionych była niewielka jeżeli w ogóle jakaś była. W tym okresie traktowanie pracownika dobrze lub źle spoczywało w kwestii właściciela firmy. Warunki pracy były nierzadko ubogie: przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy niewystarczające a wielokrotnie nie egzekwowane. Znaczna część zatrudnionych nie otrzymywała żadnych korzyści z odszkodowania – nie było ubezpieczeń.

Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej, zapoczątkowany pozostał ruch migracji populacji wiejskiej do miast. Dużo osób starało się odnaleźć pracę w prężnie rozwijającym się mieście. Gdyż liczba pracowników wzrastała z uwagi na narastające zapotrzebowanie gospodarki, warunki pracy raptownie się pogorszyły. Rząd stanął na wysokości zadania i wdrożył ochronę praw zatrudnionych, które z upływającym czasem stały się podwaliną dla nowoczesnego prawa pracy.

Prawo pracy zapewnia ramy prawne w zakresie traktowania zatrudnionych. Otwarcie określa sprawiedliwe uposażenie, dopuszczalny poziom warunków pracy i godzin pracy, sposób traktowania podwładnych, procedury zatrudnienia i zwalniania z umów. Prawo pracy chroni oprócz tego przed nietolerancją na podstawie płci, wieku, rasy i religii.

Niezgodne z prawem albo niesłuszne zwolnienie odnosi się do sytuacji, w której pracownik czuje iż został on mylnie zwolniony ze swojego stanowiska. Może to bierze się z braku określonego wypowiedzenia czy właściwej odprawy z tytułu zwolnienia. Nie ma znaczenia co jest pretekstem zwolnienia – istnieją pewne procedury, które muszą być egzekwowane. Wypowiedzenie umowy o pracę musi pozostać wykonane zgodnie z obowiązującymi regulacjami. W razie wątpliwości skontaktuj się z adwokat Wrocław prawo pracy.