6 Prostych środków na zmotywowanie pracownika

Traktujesz swoich zatrudnionych dobrze, finansujesz im pensję, udzielasz im płatnych urlopów czy też proponujesz ponadprogramowe bonusy. Mimo to, z któregoś względu nie dają z siebie wszystkiego. Zjawiają się w pracy we właściwym czasie, robią co do nich należy natomiast ich postawa i wyniki nie są zadowalające. Wówczas doznajesz olśnienia. Twoim pracownikom brakuje istoty dobrej etyki pracy: motywacji.

Ażeby pracownicy ze szczęściem przechodzili do swoich zadań, rezultatem czego będą lepsze skutki ich działań, wypróbuj sześć wskazówek, które pomogą Ci zmotywować pracowników.

1. Najważniejszym sposobem na zmotywowanie pracowników jest sprawienie, by odczuwali, że ich profesja jest ogromnie istotna. Ostatnie badania potwierdzają, że praca, dzięki której odczuwa się sens będzie stosownie wynagradzana. Doskonałym sposobem na to jest ustalenie celów i wizji swojej firmy oraz zobligowanie pracowników do realizacji postanowień.

2. Życzliwa komunikacja i sprawne dzielenie się wiadomościami ze swoimi zatrudnionymi, by mieć transparentny obraz tego w jakim kierunku podąża firma. To gwarancja na to, że będą podejmowane poprawne decyzje na bazie bieżącej sytuacji.

3. Każdy pracownik powinien mieć wskazane indywidualne cele skorelowane z podjętym stanowiskiem. Nie wystarczy jedynie określenie obowiązków, każdy musi pozostać poinformowany również o przewidywanych efektach. Przez określenie ról i oczekiwań, pracownicy będą precyzyjnie wiedzieć czego wymaga od nich firma.

4. Monitorowanie rezultatów, lecz nie w taki sposób by kogokolwiek obwiniać. Poprawna komunikacja powinna odbywać się na rozmowie, aby zatrudniony wiedział co poszło nie tak i jakim sposobem polepszyć sytuację.

5. Budowanie zespołów, w których ludzie będą sobie ufać i nawzajem się motywować. Przez to zapewni się im troszkę wolności w niezależnym zarządzaniu.

6. Uznanie jest wciąż najsilniejszym motorem do działania. Ażeby zatrudniony jak najlepiej wykonywał swoją pracę, powinno się pozwalać na efektywne pochwały za spełnione cele.

Kiedy zatrudniony ma zapewnione stosowne warunki, wypowiedzenie umowy o pracę jest rzadkością.